Speefloor PVC - gwarancja mocnej, trwalej i taniej posadzki

Материал из Вики TiX
Версия от 09:40, 11 декабря 2018; 148.0.152.126 (обсуждение) (Новая страница: «Kiedy podczas budowy obiektu wszystkie prace budowlane i instalacyjne zostaną wykonane, trzeba pomyśleć o następnym etapie, którym jest układanie posadzki.…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Kiedy podczas budowy obiektu wszystkie prace budowlane i instalacyjne zostaną wykonane, trzeba pomyśleć o następnym etapie, którym jest układanie posadzki. Podłoga ma ogromne znaczenie nie tylko, gdy chodzi o wygląd i charakter wnętrza, ale również trwałość, komfort i łatwość utrzymania w czystości.

- Speedfloor.pl - uniwersalne rozwiązanie - 

Wybierając rodzaj posadzki, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie pomieszczenia, ale także jego wielkość oraz przewidywany sposób i częstotliwość czyszczenia. Bardzo ważna jest też cena materiału oraz koszty wykonania podłogi.

Bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu speedfloor łączonych płyt PCV, który ma mnóstwo zalet, a wśród nich:

- dużą wytrzymałość i odporność techniczną, - izolacyjność termiczną, - możliwość tłumienia hałasu i drgań, - minimalne wymogi dotyczące podłoża, - możliwość szybkiego montażu i demontażu bez klejenia, - różnorodność kolorów i nawierzchni, - możliwość recyklingu, - wieloletnią gwarancję.

Profesjonalne i szybkie usługi w tym zakresie oferuje speedfloor Wrocław. Szerokie możliwości zastosowania speedfloor PVC, zarówno do podłóg przemysłowych, warsztatowych, technicznych, jak i posadzek w domach, magazynach, sklepach, szkołach czy stajniach i w wielu jeszcze innych miejscach sprawia, że jest to coraz bardziej powszechne rozwiązanie.

speedfloor posadzki